Regulamin

 • Klient Pralni Samoobsługowej myLaundry przebywając w pralni, automatycznie wyraża zgodę na monitoring wizyjny w lokalu.
 •  Klient pozostający w lokalu po godzinie 22:00 ma możliwość opuszczenia lokalu do 30 minut, po wcześniejszym naciśnięciu przycisku otwierającego drzwi.
 • W pralni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania produktów alkoholowych i palenia wyrobów tytoniowych (w tym papierosów elektronicznych).
 • W pralni obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt.
 • Klient Pralni Samoobsługowej myLaundry na własną odpowiedzialność wykonuje usługę prania i suszenia.
 • Klient sam decyduje o wyborze programu prania i suszenia, o dozowaniu detergentów i użytkowaniu systemu płatności.
 • W urządzeniach pralni obowiązuje zakaz prania odzieży zwierzęcej, legowisk zwierzęcych, mopów, przedmiotów z elementami metalowymi lub ostrymi, mogącymi uszkodzić urządzenie.
 • Za szkody powstałe w wyniku błędnej konserwacji pranych przedmiotów i odzieży, Pralnia myLaundry nie ponosi odpowiedzialności (w tym uszkodzenia suwaków i guzików, odklejanie napisów i obrazków). Należy dostosować temperaturę i możliwość suszenia do zaleceń producenta.
 • Pralnia myLaundry nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z pranych przedmiotów.
 • Pralnia myLaundry nie odpowiada za ewentualne przebarwienia materiału. Klient może na własną odpowiedzialność korzystać z odplamiaczy i wybielaczy.
 • Pralnia myLaundry nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcia lub zniszczenia pranych i suszonych przedmiotów.
 • Istnieje możliwość, że gdy rzeczy po skończonej usłudze nie zostaną odebrane, inny klient może je wyjąć i rozpocząć swoje pranie.
 • Opłata za usługi określona jest w cenniku usług i dokonuje jej się w panelu płatniczym przed rozpoczęciem prania.
 • Opłata pobierana jest w polskich złotych w formie gotówki lub za pomocą karty płatniczej.
 • Panel płatniczy wydaje potwierdzenie wykupienia usługi.
 • Pralnia myLaundry może wystawić fakturę za okazaniem dowodu zapłaty.
 • Rzeczy pozostawione w lokalu po 30 dniach zostają usuwane lub przekazywane dla potrzebujących.
 • Wykonywanie przez Klienta usług w Pralni myLaundry jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.